خواندنی ها
خواندنی ها


کاهش فشار هزینه ها به کمک تحقیقات بازار- مطالعه موردی صنایع غذایی


فشار رقابت و فشار هزینه های جاری دو نیروی سهمگینی هستند که کمتر کسب و کار و مدیری سختی آن را تجربه نکرده باشد. در کشور ما به ویژه در سالهای اخیر سایه دیوار بلند هزینه ها بر بسیاری از کسب و کارها بلندتر شده است. ازاینرو برآن شدیم تا با ارائه ی مطالعه موردی در صنایع غذایی ایالات متحده نحوه رفتار و تصمیم گیری صاحبان کسب و کار کشورهای دیگر در شرایط افزایش هزینه را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 


در سال گذشته، صاحبان چند رستوران در ایالات متحده آمریکا برای جبران فشارهای ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی،در جستجوی راهی بودند تا بدون تغییر در قیمتهای موجود در منوی غذایی خود، پول بیشتری را از مشتری دریافت کنند. بدین منظور تحقیقات بازار امکان سنجی راههای جبران هزینه، به شرکت تحقیقات بازار "ان پی دی گروپ" سپرده شد. از نظر تیم تحقیق و صاحبان رستوران ها، یکی از این راهها بررسی امکان پرداخت هزینه مجزا برای ادویه و چاشنی در کنارغذا بود، حال آنکه از ابتدا روشن بود که همیشه اینگونه افزایش ها به راحتی از جانب مشتری قابل قبول نیست.
اکثریت پاسخگویان تحقیقات NPD، به این سوال که "آیا آنها حاضر هستند هزینه اضافی ناچیزی بابت ادویه و چاشنی غذای خود در رستوران ها پرداخت کنند" پاسخ منفی دادند. بیشتر از 80 درصد پاسخگویان اعتقاد داشتند حاضر نیستند حتی خیلی اندک هزینه اضافی بابت ادویه ها بپردازند چون پول آن را به همراه سفارش خود پرداخت کرده اند. تعداد کمی از پاسخگویان ( 1 نفر در هر 6 نفر) اعلام کردند که تمایل به پرداخت هزینه اضافی دارند و بیشتر از نیمی از این تعداد پرداخت در حدود 25 سنت، و کمتر از نیمی از آنها پرداخت بیشتر از 25 سنت بابت ادویه و چاشنی را منطقی می دانستند .

اما یکی از نکات جالب تحقیق این بود که ظاهراً مردان در زمینه غذا دست و دل بازتر از زنان هستند، به طوریکه اکثریت مردان پاسخگو عنوان کردند حاضر به پرداخت بیشتر از 50 سنت برای هزینه مجزای ادویه و چاشنی هستند، در حالیکه بیش از نیمی از زنان پرداخت بیشتر از 25 سنت برای این منظور را نامعقول می دانستند.
نکته جالب و البته خطرناک تحقیق این بود که در حدود نیمی از پاسخگویان اعلام کردند، در صورت ارائه ادویه و چاشنی با هزینه، رستوران فعلی خود را ترک و به رستوران دیگری می روند. و بقیه عنوان کردند که غذاهایی را از منو سفارش می دهند که نیازی به چاشنی و ادویه نداشته باشد. تنها کمتر از یک چهارم از پاسخگویان، پرداخت هزینه جداگانه را قبول کردند.
در نهایت نتایج تحقیقات و مطالعات NPD حاکی از آن بود که ریسک و خطر در نظر گرفتن این هزینه مجزا و هرچند اندک برای رستوران دار ها بیشتر از درآمد و سود احتمالی آن است.
شایان ذکر است این تحقیق بازار به صورت تلفنی با 2000 پاسخگو در سراسر ایالت متحده جمع آوری و صورت گرفته است.


گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران